Home
People Search Help About Donate
Ads Articles Chat Events Files Ideas Groups News Photos Polls More
 
Description

Danske firmaer yder egnede services indenfor konceptet "Få 3 tilbud på forsikring", når man ikke selv har evner til at opstøve knippelgode tilbud på imponerende forsikringssaghjælp. Lige meget typen af opgave, som skal løses, så vil vi hjertens gerne finde 3 forsikringstilbud. Firmaerne byder på den indsendte opgave, og så kan du herefter frit udvælge det stærkeste tilbud.


Af og til har du ikke energien til at få en fordelagtig løsning på dit forsikringsønske selv – Få derfor et antal avancerede tilbud. 3forsikringstilbud.dk´s omfattende netværk omfatter bundsolide og bundsolide forsikringsmæglere over hele landet - herunder tæt på, hvor du bor. Få dig en entrepriseforsikring med det samme, vi tilbyder at opspore 2-3 fuldkommen uforpligtende forsikringstilbud.

Det politiske udspil og forlig i 2006 viste sig dog immunt over for den slags forslag. Man kan også stille spørgsmålet, hvorfor denne tilpasning ikke for længst er gået hurtigere, og hvorfor den ikke på det seneste aktivt er blevet fremmet. Det er endvidere karakteristisk, at der til tider har været mobiliseret betydelig politisk modstand specielt i relation til opbygningen af sundheds- og helbredsforsikringer og i den sammenhæng privathospitaler. Årsagen hertil kan være at finde i restideologiske synspunkter i det politiske system, hvorefter en opgaveløsning i offentligt regi i sig selv er ønskelig i forhold til anvendelse af private forsikringsselskaber på velfærdsområdet. Vælgermæssigt kan man forestille sig, at sådanne synspunkter underbygges af de store grupper af offentligt ansatte, og disse optræder hyppigt som direkte interessegrupper på området. 

En grosserer havde i en begæring om livsforsikring oplyst, at han var fuldstændig rask og fri for sygdomstegn, samt at han havde haft en beskadigelse af benet, men at denne ikke havde efterladt følger. Et års tid efter forsikringens tegning afgik grossereren ved døden, og det oplystes da, at dødsårsagen var kræft i benet. Forinden tegningen havde grossereren været behandlet af flere læger og havde været indlagt på Rigshospitalet, hvorfra han imidlertid havde ladet sig udskrive - ifølge en overlæges udtalelse, fordi han var bange for, at det skulle blive fastslået, at hans sygdom var af alvorlig karakter. - Da det herefter måtte anses for oplyst, at han ved forsikringens tegning var klar over, at hans benlidelse kunne være alvorlig, blev selskabet frifundet i medfør af Forsikringsaftaleloven § 4.

Ad photos
Comments
Order by: 
Per page: 
 
  • There are no comments yet
Facebook Comments
Disqus Comments
Custom Values
 
Country:
Denmark DK
City:
Copenhagen
Recommend
 
Rate
0 votes
Get 3 free insurance quotes