Home
People Search Help About Donate
Ads Articles Chat Events Files Ideas Groups News Photos Polls News Premium More
 
Browse News By Category: Politics
RSS
 
Qua vụ anh chàng làm việc cho bộ an ninh quốc phòng NSA là Snowden đã tiết lộ bí mật của bộ này. Theo Snowden thì mọi việc bạn làm trên internet khắp thế giới đều bị chính phủ Mỹ và đồng minh theo dõi, và biết tất cả những gì muốn biết. Mình trước đây đã nói nhiều lần nhưng chắc ít ai tin vì mình đâ…
0 likes
Afghanistan
2034 Days Ago · From aqbtest aqbtest